Загальні збори штатних непедагогічних працівників училища

27 листопада у великій залі відбудуться загальні збори штатних непедагогічних працівників Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Ознайомлення з Положенням про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора Житомирського музичного училища ім. В.С. Косенка Житомирської обласної ради, затвердженого рішенням педагогічної ради 19.11.2018 (велика зала).
  2. Висунення кандидатів на обрання представниками з числа штатних непедагогічних працівників для участі у виборах директора училища.
  3. ПЕРЕРВА В ЗБОРАХ (виготовлення бюлетенів для таємного голосування).
  4. Таємне голосування штатних працівників, які не є педагогічними працівниками (104 ауд.).